hướng dẫn địa chỉ cty 5m

Address: No 1 lane 189/81 Hoang Hoa Tham Street – Ba Dinh – Hanoi – Vietnam 

URL: https://goo.gl/maps/uKf4KNwVVMp

Bus number : 09, 14, 45

Landline: (+84) 0462 944 266
Mobile phones:   (+84) 098 6145 393 => only SMS; chỉ  tin nhắn
                                  (+84) 098 6371 013 => English and Vietnamese; tiếng Anh và Việt